Voordelen doneren

Omdat NONA Foundation zekerheid wil hebben in de continuering van haar projecten in Sri Lanka probeert NONA Foundation donateurs voor langere tijd aan zich te binden. Sinds 1 januari 2014 is het nog makkelijker om een periodieke schenkingsakte op te stellen omdat het niet meer via de notaris gaat.  Zo kunnen (aankomende) donateurs bijzonder makkelijk en voordelig een periodieke schenkingsakte afsluiten, dat de volgende voordelen oplevert:

 

  • NONA Foundation ontvangt een vast bedrag voor een periode van 5 jaar;
  • De (aankomende) donateur heeft geen kosten aan het afsluiten van zo’n akte;
  • De (aankomende) donateur kan jaarlijks zijn gift voor 100% aftrekken van de belastingen.

 

Reken voorbeeld

Stel uw tarief inkomstenbelasting is 42 procent en u verdient € 35.000,-. U wilt netto ongeveer € 300,- per jaar schenken aan NONA Foundation. Dat is minder dan 1 procent van uw bruto inkomen en daarom niet aftrekbaar. Tenzij u een periodieke akte laat opstellen.

 

  Zonder akte    (€) Met akte  (€)
Uw schenking aan   NONA Foundation 300 500
Uw teruggaven belastingen 0 210
Uw netto schenking/uitgaven 300 290

 

De schenking kost u in beide gevallen ongeveer netto € 300,-, maar in het geval van een schenking met akte gaat er maar liefst € 500,- naar NONA Foundation, omdat u in dit geval

€ 210, terug ontvangt van de Belastingdienst.

Het op laten stellen van een periodieke schenkingsakte kent dus veel voordelen voor zowel de donateur als NONA Foundation en is erg makkelijk te realiseren. Informatie hierover? Neem dan contact op met Nimal van Oort via chairman@nonafoundation.com of 06-85811282.