Steun ons

Voor seksueel misbruikte meisjes en tienermoeders in Sri Lanka is er vaak geen kans op een gelukkig bestaan. Meisjes, die veelal slachtoffer zijn van seksueel misbruik, hebben een zwaar leven. Zonder pardon worden zij het huis uitgezet en aan hun lot overgelaten. Het ontbreekt hen aan alle primaire levensbehoeften, zoals: onderdak, voedsel, gezondheid, liefde en veiligheid.
NONA Foundation heeft als missie het leven van seksueel misbruikte meisjes en tienermoeders kansrijk en menswaardig te maken.
Wie NONA Foundation financieel wil steunen, kan dit doen op diverse manieren. Met periodieke of eenmalige bijdragen of met een schenking bij notariële akte.

Donateurs
U kunt op diverse manieren periodiek of eenmalig een financiele bijdrage leveren.
Lees meer

Bedrijven
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor veel ondernemers een belangrijk onderdeel in hun bedrijfsstrategie. Het is mogelijk om een bijdrage te leveren voor nu en de toekomst. Wij zijn op zoek naar bedrijven die met NONA Foundation willen samenwerken.
Lees meer