.

International Lobbying Unit

NONA Foundation heeft een aantal jaren geleden de International Lobbying Unit opgezet om op een professionele en serieuze manier te lobbyen voor alle meisjes en vrouwen die in het Midden Oosten gevangen zitten. Deze vrouwen en meisjes zitten vaak vast vanwege valse beschuldigingen zoals hekserij, diefstal of overspel. Zij hebben volgens de Arabische sharia geen recht op een eerlijk proces, zijn de Arabische taal niet machtig en worden regelmatig gemarteld om een valse bekentenis te geven. Veel van deze vrouwen en meisjes komen uit Sri Lanka, maar ook zitten meisjes en vrouwen uit India, Bangladesh, Indonesië en de Filipijnen onschuldig vast.

 

De International Lobbying Unit richt zich voornamelijk op de nationale parlementen en regeringen van Nederland en Sri Lanka, maar ook op Europese en internationale instellingen en organen zoals de Amerikaanse ambassade in Riyad en de Tweede Kamer in Nederland.

Het doel is om internationaal meer bekendheid te geven aan het verschrikkelijke lot van al deze meisjes en vrouwen die in het Midden Oosten vast zitten en om de overheden van deze landen onder druk te zetten hun beleid jegens deze vrouwen aan te passen.