Donateursformulier

U kunt op verschillende manieren financiële steun bieden aan NONA Foundation:

Eenmalig of periodiek steunen via een machtiging (donateursformulier)

NONA Foundation is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dus uw gift is fiscaal aftrekbaar.

NONA Foundation legt je gegevens vast conform de Wet bescherming persoonsgegevens. We kunnen deze gebruiken om je te informeren over onze activiteiten, projecten en producten. Als je deze informatie niet wilt ontvangen kun je dat aan ons laten weten contact@nonafoundation.com.

Donateursgegevens:

Voornaam:
Achternaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
E-mail:
Telefoonnummer:
Geslacht: ManVrouw
Bedrag:
Frequentie: maandelijksjaarlijkseenmalig
Bankrekening (IBAN):
Naam rekeninghouder:
Schenkingakte: (vanaf €20/mnd) janee
Door dit formulier te verzenden ga ik akkoord met een periodieke of eenmalige afschrijving van mijn rekening